งานกฐิน

งานกฐิน จัดขึ้น ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม
สามารถดูแผนที่ได้ที่ http://sajjabuchadham.wordpress.com/about/

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 10 พย.55
เวลา 07.30 น. คณะศรัทะาร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 09.00 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม
เวลา 10.30 น. ร่วมปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์)
เวลา 19.30 น. คณะศรัทธาร่วมทำวัตรเย็น

เวลา 21.00 น. ร่วมฟังธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร
เวลา 22.00 น. ร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดคืน
วันอาทิตย์ที่ 11 พย.55
เวลา 07.30 น. คณะศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 10.19 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s